Retssystemet skal styrkes

Økonomisk kriminalitet skal stoppes. Bagmandspoliti, domstole og Finanstilsyn skal styrkes.

De senere år vi oplevet har vi oplevet en lang række sager i den finansielle sektor, der har krænket vores retsfølelse. Det skal vi rette op på med en massiv indsats overfor hvidvask og økonomisk kriminalitet.

Vi skal styrke domstolene, og sikre, at Bagmandspolitiet hele tiden har hænder nok til både at varetage det forebyggende arbejde og til at sikre retshåndhævelsen.

Vi skal styrke Finanstilsynet med ressourcer og adgang til oplysninger, så vi får et stærkere tilsyn med den financielle sektor. Samtidig skal vi fokusere på et øget samarbejdet mellem de europæiske finanstilsyn.

Danmark skal ikke være en legeplads for banditter i habitter.