Der er noget, der er helt skævt i Danmark

Jeg vil arbejde hårdt for, at vi får Danmark tilbage i vater.

Jeg hedder Peter Stakemann og stiller op til folketingsvalget 2022 for Det Konservative Folketeparti i København.

En personlig stemme på mig er en stemme, der vil arbejde for at rette op på skævhederne i dagens Danmark.

Som advokat har jeg god indsigt i, hvilke udfordringer politi og retsvæsen står overfor. I kraft af mit daglige arbejde som rådgiver for mindre og mellemstore erhvervsdrivende har jeg indgående kendskab til de vanskeligheder, der er forbundet med at drive virksomhed i Danmark. Og så har jeg, som så mange andre danskere, mødt skævhederne i vores sundhedsvæsen og er ikke i tvivl om, hvor vi bør sætte ind for at rette op.

Jeg vil arbejde for at få Danmark tilbage i vater.

Tryghed og sikkerhed for borgerne

Synligt politi i gaderne gør borgerne trygge og gør livet surt for bander og andre kriminelle.

Vi skal have ordentligheden tilbage

Domstolene, Bagmandspolitiet og Finanstilsynet skal styrkes markant, så vi kommer svindel og grådighed til livs.

Det skal være nemmere at drive virksomhed

Selskabsskatten og gebyrerne skal ned, og vi skal minimere det offentlige bureaukrati.

Større fokus på den enkelte i sundhedsvæsenet

Der skal tilføres flere varme hænder, og ryddes op i bøvlede bureaukratiske regler og systemer.

Deltag i debatten online

[ff id="1"]