Familielægen skal tilbage

Alle har ret til en familielæge. Derfor skal det være mere attraktivt at uddanne sig til praktiserende læge.

I Danmark har vi tradition for at have egen praktiserende læge, og sådan bør det blive ved med at være. Familielægen skaber tryghed, fordi han/hun er lige i nærheden og kender din baggrund og sygdomshistorik.

De sidste par år har ca. 100.000 danskere mistet muligheden for at gå til egen læge, og endnu flere ser ud til at miste deres familielæge i de kommende år. Det skal der laves om på.

Vi skal uddanne flere praktiserende læger, øge antallet af lægepraksisser i hele landet og sikre bedre forhold for de praktiserende læger, så det bliver mere attraktivt at have lokal praksis.