Synligt nærpoliti = tryghed for borgerne

Et styrket lokalt politi gør borgerne trygge, og gør livet svært for bander og andre kriminelle.

Enhver form for kriminalitet skaber utryghed og underminerer den tillid, vores samfund bygger på.

Jeg vil arbejde for et stærkere og mere synligt nærpoliti. Vi skal have flere betjente på gaden og flere mobile politienheder, så vi kan slå hårdt og hurtigt ned på kriminalitet.

Vi skal også gribe ind overfor de parallelsamfund, som lever efter deres egne regler, uden respekt for de love og værdier, der gælder i det danske samfund.

Jeg vil arbejde for en massiv forebyggende indsats, så færre vælger den forkerte vej. Men jeg vil samtidig kæmpe for en stramning af straffeloven. Det skal have klare og mærkbare konsekvenser at være kriminel.